Algemene Voorwaarden


Offerte en bevestiging

U kunt voor uw bedrijfsgelegenheid een offerte aanvragen. Deze vrijblijvende offerte heeft een geldigheid van 30 dagen. Offertes kunnen via het contactformulier, telefonisch of via email aangevraagd worden. Bij voorkeur een maand (of eerder) voor de uitvoeringsdatum. Na acceptatie van de offerte ontvangt u een boekingsbevestiging. De Algemene Voorwaarden zijn op verzoek toe te sturen. 

Wijziging/annulering


- AANVULLING TBV CORONA-MAATREGELEN:

* Burny-Art is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren of weg te gaan als men zich niet aan de maatregelen houdt. Als ik al enige tijd bezig ben geweest met de opdracht, dan worden die kosten uiteraard wel doorberekend aan de klant. 

* Mits er bij de opdrachtgever iemand aanwezig is die Corona-gerelateerde klachten heeft, zeg de opdracht dan af. Dat kan in dit geval kosteloos. Uiteraard zal ik ook afzeggen als ik deze klachten heb. 

- Bij annulering tot 14 dagen voor de datum van de opdracht kunt u kosteloos annuleren of wijzigen.

- Bij annulering binnen 14 dagen tot 24 uur voor de datum van de opdracht wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

- Bij annulering op de dag van de opdracht brengen wij u 75% van de overeengekomen prijs in rekening, exclusief de eventuele reiskosten.

In geval van overmacht (ziekte of (familie)omstandigheden) zal er zo snel mogelijk telefonisch contact met de opdrachtgever worden gezocht. Ook wordt er gezocht naar een vervanger. Indien dit niet lukt, hebben wij het recht de opdracht te annuleren.

Betaling

Binnen 5 werkdagen na het uitvoeren van de opdracht ontvangt u een factuur. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Op verzoek kan ook een contante afrekening plaatsvinden. Dit gebeurt dan direct na het uitvoeren van de opdracht. Voor grotere evenementen wordt een vooruitbetaling van 20% gehanteerd.

Werkomstandigheden

Elke schminker heeft na 2 uur schminken recht op een pauze van 15 minuten.

Het aantal benodigde schminkers kan geschat worden n.a.v. het aantal kinderen per uur dat geschminkt wordt. Gemiddeld worden er 10-12 gezichten per uur geschminkt.

Opbouw en benodigdheden 

De schminker komt, eventueel met een collega, 15 minuten voor aanvang om op te bouwen. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat er per schminker 1 tafel(tje) en 2 stoelen beschikbaar zijn. Soms neemt een schminker een eigen (hoge) stoel mee. Wij gaan er vanuit dat er water beschikbaar is. Indien er geen water en/of tafels en stoelen beschikbaar zijn, neemt u dan contact met ons op.

Foto’s

In principe maakt Burny-Art regelmatig foto's van de geschminkte kinderen, voor plaatsing op de website en/of Facebook. Indien hier bezwaar tegen is, kunt u dat aangeven. Uiteraard wordt er vertrouwelijk met gegevens omgegaan en worden er geen (plaats)namen op de site vermeld. Dankzij foto’s van opdrachtgevers kunnen ook andere geïnteresseerden een opdracht geven.

Aansprakelijkheid

De gebruikte materialen zijn huidvriendelijk en onschadelijk. De schmink is met water en zeep of een afschminkdoekje gemakkelijk te verwijderen. Het is mogelijk dat gevoelige huidtypes op de schmink reageren.

Burny-Art is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade aan goederen of personen, direct of indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten tenzij deze wordt veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid.